Generalagent för Willibald GMBH's produktsortiment

Generalagent för Willibald GMBH's produktsortiment

Finansiering

Hur har ni tänkt att finansiera Er kommande investering?
Nedan följer en rad alternativa lösningar.

Avbetalning

Kan liknas vid ett lån där kreditgivaren erhåller säkerhet i finansierad utrustning.
Optimal lösning för finansiering i egen balansräkning.
Köparen gör avskrivningar på samma sätt som för annan ägd utrustning.
Köparen har rätt att lösa restskulden under avtalstiden.

Hyra

Du hyr utrustningen på förutbestämd tid och efter avslutad ordinarie hyresperiod kan du välja mellan följande alternativ:

  1. Förlängningshyra utrustningen.
  2. Lämna tillbaka utrustningen.
  3. Köpa utrustningen.

Du kan även i förväg avtala om ett fast restvärde för utrustningen, detta gör att den månatliga avgiften blir lägre jämfört med vanlig hyra. På så sätt kan du hela tiden ha högsta kvalitet och prestanda på utrustningen medan kostnaden kan anpassas efter ditt företags kassa.

Operationell Hyra (Fair Market Value)

Överlåt risken för oförutsedd värdeminskning på utrusningen till finansbolaget.
Operationell hyra ger dig möjlighet att finansiera utrustning utanför balansräkning till mycket konkurenskraftiga finansiella villkor. Ett bra sätt att säkerställa en modern maskinpark.

Projekt finansiering

En investeringav en ny maskin kan ta allt från 2-6 månader innan allt är installerat, testat och i full produktion. Varför då ha kostnader på utrustningen innan det finns intäkter?
Vi kan erbjuda en finansiell lösning där du som kund inte behöver belasta din likviditet förrän utrustningen är i full produktion.

För mer detaljerad information och en offert på finansiering kontakta oss eller SG Finans .

>>Länk till SG Finans