Generalagent för Willibald GMBH's produktsortiment

Generalagent för Willibald GMBH's produktsortiment

Om hemsidan

Reservationer

Vi reserverar oss för eventuella tryck- eller skrivfel i nedladdningsbara trycksaker och på hemsidan samt för eventuella tekniska förändringar i maskin- och produktbeskrivningar.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till och
  • hur cookies kan undvikas.

På VB Maskiners webbplats används en så kallad sessionscookie. Denna typ av cookie försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte.

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Läs mer om vad cookies är och vad lagen säger på Post och Telestyrelsens hemsida.