Generalagent för Willibald GMBH's produktsortiment

Generalagent för Willibald GMBH's produktsortiment

UZ 80

Liten men naggande god.
Stationär kross för bark, torv, jord, kompost- och trämaterial

Har den väl kommit igång är den inte lätt att stoppa.

Den stationära universalkrossen UZ 80 är vår minsta - med sina 12 roterande slagor ändå inte mindre uthållig än de stora. Den sönderdelar jord, bark och torv liksom vilket kompost- och mindre trämaterial som helst i en handvändning.

Dess styrka är den oavbrutna, automatiska kontinuerliga driften. I kombination med extra transportband går hela processen, inklusive till- och frånförsel, som av sig själv.

Eftersom UZ 80 är avsedd för kontinuerlig drift har vi sett till att just den fått en särskilt miljövänlig drivning: Vårt val föll på en utpräglat energisnål och tillika mycket underhållssnål 45 kW elmotor.

Eldriven kross

Eldriven kross för stationärt bruk i kombination med transportörer

Trots kompakta mått uppvisar UZ 80 en generöst tilltagen arbetsbredd.

Extrautrustningar för särskilt krävande uppgifter: Slagor med hårdmetallbeskickning och centralsmörjning av rotorlagren.

Tre motgaller möjliggör exakt inställning av den önskade finfördelningskvaliteten. Rotorn har 12 roterande slagor.

Särskilt servicevänlig tack vare snabbt verktygsbyte och bästa tillgänglighet uppifrån.

Willibald-specialiteter:

Samlad kraft.
Största kapacitet med litet platsbehov.

Transporterar på bästa sätt.
I kombination med transportband för till- och fråntransport av material, lämpar sig den kompakta och robusta UZ 80 utomordentligt för stationär kontinuerlig drift.

Med ekologisk drivning.
45 kW elmotor, direktdrivning via högpresterande kilremmar, start via Y/D-koppling - detta kombinerar ett optimalt prestandautbyte med särskild miljövänlighet