Generalagent för Willibald GMBH's produktsortiment

Generalagent för Willibald GMBH's produktsortiment


MZA 1400 R - MZA 4600

Mobila- och stationära krossar för finfördelning av kompost och trämaterial.

Att riva upp och släpa bort på rätt sätt är något man måste lära sig...

Det finns många möjligheter att göra små högar av stora berg av grenar och trädstammar, bark och bladmassa. Man kan gå till verket med sågen eller trädgårdssaxen och med möda köra hela berget - billast efter billast - till närmaste tipp, eller man kan helt enkelt bränna det hela.

Ena lösningen medför dagar och veckor av slitsamt arbete i sitt anletes svett, och den andra innebär risker för kraftiga böter för brott mot de lokala ordningsföreskrifterna och ett riktigt dåligt samvete gentemot Moder Natur.

Eller man kan naturligtvis göra det enkelt för sig och på ort och ställe kasta alltihop i en högkvalitativ kross från Willibald och kompostera det, i flygande fläng, finfördelade ekologiska materialet. Slutresultatet blir en näringsrik kompost av bästa kvalitet.

Vad det än är vi finfördelar, är vår ambition att åstadkomma en volymminskning på enklast möjliga sätt,på kortast möjliga tid, med bästa möjliga resultat och utan sådana avbrott som går att undvika. Allt helt enligt det naturliga ekologiska krets-loppet och med ekonomisk effektivitet.

Det avgörande lösenordet är "riva upp". Med mångårig praktisk erfarenhet och utvecklingen av innovativa tekniska finesser gör våra utvecklingsingenjörer och -tekniker vår kross så snabb och effektiv som möjligt och ger er också en finslipad, under flera år fulländad kvalitet på köpet.

Målet är alltid detsamma: ursprungsmaterialet ska bearbetas på ett sådant sätt att humus av bästa kvalitet kan bildas på kortast möjliga tid. Och det sker genom en målinriktad sönderdelning av fibrerna i växtdelarna.

Men MZA-krossarna från Willibald kan mycket mer. Tack vare sin enorma kapacitet bearbetar de större modellerna även rivningsvirke, träemballage och grovavfall av trä. Beroende på träets beskaffenhet blir det återvinningsbar träflis, som är idealisk för energiutvinning genom förbränning.

För att kunna transportera våra krossar så snabbt som möjligt till användningsplatsen har vi utvecklat fyra olika transportabla varianter för era individuella behov:

  1. "Bogsermodellen" för koppling till lämpligt dragfordon.
  2. "Den bärbara modellen" som dras upp på en speciallastbil, som en container.
  3. "Den fast monterade modellen", där kvarnen är fast monterad på en lastbil.
  4. "Larvbandschassi för svår terräng på motsvarande låglastande fordon.

Allt för maximal rörlighet.

MZA 1400 R - MZA 4600

Maskindetaljer

Hög maskinkapacitet tack vare modern elektronisk motorstyrning, finslipad sönderdelningsteknik, genomslagskraftig direkt rotordrivning med 2 arbetsvarvtal (inställbart efter materialet) och extra returfläkt.

Längre livstider för verktygen betyder mindre lönekostnader: Kraftiga rotorer, hårdmetallbestyckning och ny typ av specialhärdning som accentuerar smala slagor garanterar livstider på flera hundra driftstimmar.

Reducerad bränsleförbrukning och hög finfördelningskvalitet genom låg slitning på eggarna.

Nyttiga extrautrustningar: Krypgångsdrift (robsonhjul) för uppläggning av jämna höga materialsträngar, centralsmörjning, magnetvals för bortföring av järnföremål, brandsläckningsautomatik, användning av biologiskt nedbrytbar hydraulolja.

Senaste rotorteknik för oöverträffad fibersönderdelning: Den kraftiga rotorn slår med fritt svängande slagverktyg i form av skäror ( 3 slagaxlar med 24 slagor för MZA 2200) (4 slagaxlar med 48 slagor för MZA 4600) ursprungsmaterialet mot kamformade moteggar.

Maximal driftsäkerhet tack vare centralt manöver- och styrskåp med funktions- och felindikering.

Allt för en optimal materialmatning: Aggressiv matarvals med rullbana, generöst tråg och stor mataröppning plus automatisk matning med normal gång, långsam gång och back.

Snabbare och enklare verktygsbyte på grund av den sänkbara utmataren, en stor dörröppning och den inbyggda hydrauliska avdragaren för insticksaxlar.

Willibald-specialiteter:

Tillämpad intelligens.

Hög kapacitet, optimal verkningsgrad och låg bränsleförbrukning i kombination
- det är resultatet av vår nya intelligenta motorstyrning.

Öppen för allt.

Motorn som är placerad ovanför kvarnhuset gör det möjligt att: Ett tråg som är öppet framtill och med insyn från tre sidor sörjer för optimala matningsmöjligheter.

Själv är bäste dräng.

Våra krossar behöver inga extra maskinister: Alla viktiga funktioner kan sekundsnabbt manövreras av den som lastar via fjärrkontroll: styrningen av hjuldriften och justeringen av den slutliga flisstorleken liksom inställningen av moteggarna.

Exakt det önskade resultatet.

Den hydrauliskt justerbara finfördelaren möjliggör en millimeterexakt inställning av materialets kornstorlek.

En fråga om teknik.

Tack vare den enkla åtkomsten till slagorna genom underhållsluckor på båda sidor och en integrerad hydraulisk avdragare för insticksaxlar som standard blir verktygsbyte till en barnlek.

Rekommenderat användningsområde och materialkapacitet.

MZA 1400 R
Trädgårds- och landskapsskötsel samt kommunala verksamheter, för bladmassa och kompostmaterial samt trä med liten tjocklek (t.ex. träemballage )

MZA 2200
Trädgårds- och landskapsskötsel samt kommunala verksamheter, för bladmassa och kompostmaterial (ingen igensättning vid lövverk eller gräs) samt trä med liten tjocklek (t.ex. träemballage eller trädstammar upp till ca. 35 cm diameter) 30-50 m³s/h.

MZA 2800
Trädgårds- och landskapsskötsel samt kommunala och skogsbruksverksamheter, gammalt och färskt trä, bark samt jämförbara mjuka material, träemballage, och grovavfall av trä, 50-80 m³/h.

MZA 4100
Kommunala verksamheter, träbearbetningsföretag och rivningsföretag, färskt och gammalt trä (rivningsvirke) även med en begränsad andel av metalliska och ickeorganiska beståndsdelar (t. ex. spikar eller skruvar) 60-120 m³/h.

MZA 4600
Kommunala verksamheter, träbearbetningsföretag och rivningsföretag, färskt och gammalt trä (rivningsvirke) även med en begränsad andel av metalliska och ickeorganiska beståndsdelar (t. ex. spikar eller skruvar) 60-150 m³/h.

Modell Typ av motor Effekt (hp/kw) Kapacitet m³s/tim Inmatningsöppning BxH (cm) Lastningshöjd hjul / banddriven (cm) Axlar för slagor/antal slagor Storlek hjul-/banddriven LxBxH (cm) Nettovikt (kg) hjul-/banddriven
MZA 1400 R MAN -motor 150 /110 För ytterligare information kontakta VB Maskiner
MZA 2200 MAN 6-cyl. Dieselmotor D0836LF04 Euro-3-Norm 220/162 vid 2400 rpm 30- 50 145x35 195/170 3/24 h=936x249x340 // b=815x247x310 1100/12000
MZA 2800 MAN 6-cyl. Dieselmotor D0836LF03 Euro-3-Norm 280/206 vid 2400 rpm 50- 80 145x50 206/182 4/48 h=1070x250x380 // b=854x254x306 15500/16500
MZA 4100 MAN 6-cyl. Dieselmotor D2866LF25 Euro-3-Norm 410/301 vid 1900 rpm 60- 120 145x50 206/182 4/48 h=1070x250x380 // b=854x254x306 15500/16500
MZA 4600 MAN 6-cyl. Dieselmotor D2876LF06 Euro-3-Norm 460/338 vid 1950 rpm 60- 150 145x50 206/182 4/48 h=1070x250x380 // b=854x254x306 15500/16500