Generalagent för Willibald GMBH's produktsortiment

Generalagent för Willibald GMBH's produktsortiment


SR 5000

SR 5000 Mobil kross för finfördelning av trämaterial och kompost.

Högeffektiva krossar
- för träemballage, grovavfall av trä, industriellt träavfall och rivningsvirke, etc.

Och resultatet är eldig begeistring.
SR 5000 är den högeffektiva krossen "par excellence". Självklart går det också att finfördela kompost eller bladmassa med den - men hela dess förmåga visar sig inte förrän det handlar om redan bearbetat skrymmande grovt trä. Vare sig det rör sig om träemballage, grovavfall av trä, industriellt träavfall eller till och med rivningsvirke:
Har man tidigare helt enkelt kastat bort sådant träskrot , kan det nu återvinnas helt och hållet. Resultatet blir antingen stabila spånskivor för husbyggnad eller så kallat sekundärbränsle till förbränning i kraftvärmeverk. Det hela lönar sig naturligtvis bara om stora mängder ska behandlas på kortast möjliga tid på ett så energisparande sätt som möjligt, och de metallföremål som ofta finns i sådant trä, som t.ex. spikar eller skruvar har avlägsnats automatiskt innan återvinningen.

Vår SR 5000 är måttstocken: Med en högeffektiv magnetavskiljare för stålföremål och en kapacitet på t.ex. 20 ton/h för standardträpallar producerar den en massa perfekt tillverkad träflis som bas för ny eko-energi.

Den optimala lösningen
Slutför Ert arbete ännu snabbare med vår nya "modulanpassade" skaksikt.

Dess fördelar:

  1. Krossar och sorterar i ett steg.
  2. Snabbt utbytbara siktgaller.
  3. Kostnadsbesparande framställning av biomassa.
  4. Utrustningsmöjligheter i efterhand.
  5. Ingen extra transport.
  6. Skapar en idealisk bas för biomasseförbränningsanläggningar.
  7. Skiljer kompostmaterial från brännbart material.
  8. Hög genomströmning/byte av siktgaller på några minuter.

Särskilda egenskaper:
Hög sönderdelningskapacitet tack vare den särskilt effektiva direkta rotordrivningen och en ny elektronisk motorstyrning.

Tunga, roterande arbetsverktyg (slagor) med hydrauliskt justerbar inmatning sörjer för det önskade resultatet.

Alla viktiga funktioner som t.ex.hjuldrivningen och den slutliga flisstorleken kan manövreras bekvämt av hjullastarens förare med hjälp av en fjärrkontroll.

Med sina funktions- och felindikeringar garanterar det centrala manöver- och styrskåpet största möjliga driftsäkerhet.

Demonterbar utmatare(elevator), stor dörröppning och en ny typ av fast inbyggd avdragare för insticksaxlar - detta möjliggör snabbt och enkelt verktygsbyte.

Optimal materialmatning genom den aggressiva matarvalsen med ett rullbord för automatiserad matning. Reversering, placering och valsens presstryck är hydrauliskt styrbara.

Friktionshjulsdrivningen (robsonrullen) gör en långsam rörelse framåt möjlig för krossen - speciellt för avläggning av det finfördelade materialet i enskilda rader av högar.

Det rymliga tråget har mycket god insyn och är därför enkelt att fylla.

Willibald-specialiteter:

Ett slående resultat.
Maximal genomslagskraft tack vare en nedåtroterande rotor med tunga, specialhärdade slagverktyg.

Ett verkligt fint resultat.
Motorns varvtal kan anpassas till materialet och den önskade finhetsgraden på slutprodukten.

Aldrig balansera på knivseggen.
Högsta säkerhet genom en dubbelt förfinad moteggsteknik: den överbelastningssäkrade moteggsbalken förhindrar skador på utrustningen och den steglöst justerbara moteggskorgen uppfyller utan problem de mest skilda materialkrav.

Tekniska data SR 5000

Kapacitet:

upp till 90m³s/tim. Motor: MAN 6-cylindrig dieselmotor, 338/460 kW/hk vid 1 950 varv/min, typ D2876LF02
4-taktsmotor med direktinsprutning, turbokompressor och laddluftkylning
Slagor: 16 slagor med hårdmetallbestyckade arbetsverktyg
Max. längd med utmatningskratstransportör 1 100 cm
Bredd: 250 cm
Höjd: 390 cm
Vikt (beroende på tillsatser och tillbehör): upp till ca. 18 000 kg