Generalagent för Willibald GMBH's produktsortiment

Generalagent för Willibald GMBH's produktsortiment


SR 5100 GIGANT

SR 5100 GIGANT Den mest kraftfulla kross som Wilibald tillverkat. Man måste se den för att tro det.

SR-serien erbjuder det absolut bästa av högkvalitativa krossar. Deras specialområde är grovkrossat trä, träemballage, skrymmande avfallsvirke,industriellt träavfall och rivningsvirke.

WILLIBALD's kraftfullaste kross.
Motorstyrka: 520 hp MAN-motor.
Kapacitet : Upp till 70 ton/tim.
Krossar kompostmaterial och returträ.

SR 5100 GIGANT är den främsta maskinen i sin klass.

Högeffektiva krossar:
- för träemballage, grovavfall av trä, industriellt träavfall och rivningsvirke, etc.

Tack vare SR-serierna kan material, som tidigare helt enkelt kastades bort, nu återvinnas och användas för att framställa värme och energi.

SR-serien är idealisk för att finfördela kompost eller bladmassa. Men hela dess förmåga visar sig inte förrän det handlar om redan bearbetat skrymmande grovt trä. Vare sig det rör sig om träemballage, grovavfall av trä, industriellt träavfall eller till och med rivningsvirke:
Har man sådant träskrot är SR-serien det rätta maskinvalet. Resultatet blir antingen material för tillverkning av stabila spånskivor för husbyggnad, eller så kallat sekundärbränsle till förbränning i kraftvärmeverk. Det hela lönar sig naturligtvis bara om stora mängder ska behandlas på kortast möjliga tid på ett energisparande sätt och de metallföremål som ofta finns i sådant trä, som t.ex. spikar eller skruvar har avlägsnats automatiskt innan återvinningen.

Vår SR 5100 Gigant är måttstocken:
Med en högeffektiv magnetavskiljare för utsortering och avskiljning av magnetiska material (t.ex. plåt, spik, skruv o.dyl. av stål)och med en kapacitet på t.ex. upptill 150 m³s/tim för standardträpallar producerar den en massa perfekt tillverkad träflis som bas för ny eko-energi.

Den optimala lösningen
Slutför Ert arbete ännu snabbare med vår nya "modulanpassade" skaksikt.

Dess fördelar:

  1. Krossar och sorterar i ett steg.
  2. Snabbt utbytbara siktgaller.
  3. Kostnadsbesparande framställning av biomassa.
  4. Utrustningsmöjligheter i efterhand.
  5. Ingen extra transport.
  6. Skapar en idealisk bas för biomasseförbränningsanläggningar.
  7. Skiljer kompostmaterial från brännbart material.
  8. Hög genomströmning/byte av siktgaller på några minuter.